Project Description

La rutina del “Bon dia” és una activitat molt important dins les aules d’educació infantil.

Una activitat que ens ajuda a situar-nos en l’espai i el temps, afavoreix el sentiment de pertanyer al grup, ens permet anar treballant els hàbits socials, les normes de l’aula…

I per fer una acollida diferent vam pensar que aquesta vegada a P5 el “Bon dia” el faria l’HP Spout.

Aprofitant la seva gran pantalla tàctil i les seves capacitats multimedia vam crear una presentació amb PowerPoint amb diferents imatges relacionades amb el començament del dia i el nom de les nenes i els nens de la classe. Sense cap indicació l’ordinador començava donant la benvinguda a un nen (havíem gravat salutacions amb diferents veus personalitzades per cada alumne/a) i aquest havia de tornar la salutació, descobrir el nom següent i donar el bon dia a la companya o company que repetia el joc.

Quan fas aquest tipus d’activitat t’adones que la naturalització de la tecnologia és un procés que provoca més resistencia en els adults que en els nens.