Project Description

Aquest any som un dels 10 centres a l’estat espanyol seleccionats per participar en el projecte pilot Code For All Kids, una plataforma d’aprenentatge on-line per nens i nenes de 6 a 12 anys recolzada per Microsoft Education. L’objectiu es conèixer els conceptes bàsics de pensament computacional i la programació amb continguts adequats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Inclou instruccions, programació de classe, vídeos, qüestionaris, activitats, projectes i exercicis. Te mètriques personalitzades en temps real que ajuden a que els/les alumnes tinguin ritmes d’aprenentatge individualitzats.

Els continguts inclouen:

  •  Introducció al pensament lògic i algorítmic.
  •  Consolidació dels conceptes elementals de les ciències de la computació.
  •  Exploració de llenguatges de programació visual.
  •  Exposició i desenvolupament de programació per blocs.