Project Description

La definició de l’area Thinking en un RTC és la zona on els alumnes comencen a pensar en els seus projectes, on poden relaxar-se i plantejar idees. Un espai que convida a la reflexió, obert, flexible i inspirador.

Amb aquestes premisses, en plena elaboració del projecte per crear la nostra primera aula RTC al Centre d’Estudis Montseny, el professor i els alumnes de Tecnologia d’ESO ens van fer una proposta. Ells pensarien, dissenyarien i fabricarien el mobiliari de l’àrea Thinking. És a dir, ells han estat els responsables d’aquest àrea, on més tard han fet classe, a l’espai que van dissenyar i fabricar utilitzant, abans de tenir l’aula, el mateix concepte metodològic.

És segurament la millor forma de començar un projecte d’aquestes característiques. Am la implicació directa d’alumnes i professors per participar i fer-lo seu